Spółdzielnie mieszkaniowe

Alternatywa - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bożniczna 3/19a
tel.: 048 360 07 85

Budochem - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 24
tel.: 048 345 00 62

Budowlani - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Planty 15
tel. : 048 362 18 10

Inżynieria - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Sycyńska 37
tel.: 048 332 29 10

Łucznik Spółdzielnia Budowmnictwa Mieszkaniowego
ul. Paderewskiego 23
tel.: 048 360 68 10

Michałów - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jagiellońska 2
tel.: 48 333 10 12‎
www.michalow.radom.pl

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Czarnoleska 17
tel. : 048 332 26 50

Nasz Dom - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Żeromskiego 116b
tel.: 048 384 06 44‎
www.naszdom.radom.pl

Południe - Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Kochanowskiego
ul. Czarnoleska 17
48 385 75 00‎
www.smpoludnie.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego
ul. Zbrowskiego 104
tel.: 048 384 03 66‎

ul. Sportowa 26
tel.: 048 385 77 40‎
tel.: 048 383 07 40‎

ul. Ignacego Paderewskiego 9
tel.: 48 383 07 43‎

Starówka - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Szwarlikowska 17
te.: 048 363 52 57

Śródmieście - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bydgoska 2
tel.: 048 362 11 61‎

Ustronie - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyścigowa 19
tel.: 048 385 74 03‎
www.ustronie.radom.pl

Ustronie - Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
ul. Sandomierska 14
tel.: 048 366 40 01‎

Dźwigar - Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Orląt Lwowskich 1
tel.: 048 344 28 26

Wośniki - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Toruńska 12

Eko - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu
ul. Witolda 6/8
tel.: 048 363 14 40

Wacyn - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Żyzna 25/7