Szpitale

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
ul. Tochtermana 1,
tel. 048 363 26 09
fax 048 362 29 47
tel. centrala 048 36-15-100
www.szpital.radom.pl
e-mail: sekretariat@rszs.regiony.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Juliusza Aleksandrowicza 5,
tel. 048 361 39 00
fax 048 345 11 18
tel. centrala 048 361 30 00
www.wss.com.pl
e-mail: szpital@wss.com.pl

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym 
ul. Krychnowicka 1,
tel. centrala: 048 332 45 00
tel. Izba Przyjęć: 048 332 23 06
fax 048 332 15 08
www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl
e-mail: szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl