Co warto zwiedzić podczas wizyty w Radomiu?

Radom jest stosunkowo dużym miastem położonym w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim.

   Co warto zwiedzić podczas wizyty w Radomiu?

Radom jest stosunkowo dużym miastem położonym w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim. Miasto stanowi przede wszystkim ośrodek rozwoju techniki. Władze Radomia w sposóbfot. www.radom.pl zdecydowany wspierają przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Przemysłowe zacięcie Radomia pozwala mu utrzymać się na pozycji ważnego regionu technologicznego. Miasto dążąc do możliwie największego rozwoju gospodarczego nie zapomina o innych sferach życia, takich jak kultura czy turystyka, zatem osoby przyjeżdżające do Radomia w celach zawodowych mogą także zakosztować w spacerach po pięknych parkach czy w zabytkowej architekturze.

Tereny zielone Radomia:

Rozległe tereny zielone pomagają na znaczące urozmaicenie krajobrazu aglomeracji, stanowiąc główne miejsca rekreacji mieszkańców miasta. Na szczególną uwagę zasługują cztery malownicze parki: Stary Ogród, Park Leśniczówka, Park im. Tadeusza Kościuszki oraz Park Planty. Ogród Stary, jak wskazuje jego nazwa, jest najstarszym terenem zielonym w Radomiu, jego początki sięgają roku 1820. Ogród położony jest nad rzeką Mleczną, a jego powierzchnia wynosi ponad siedem hektarów. Na terenie dominują drzewa liściaste: klony, topole, jesiony i kasztanowce. W centrum miasta rozpościera się blisko ośmiohektarowy Park im. Tadeusza Kościuszki, nazywany także Nowym Ogrodem. Początkowy projekt parku przewidywał, iż będzie to typowy ogród angielski. Zasadzono w nim rzadkie okazy roślin takie jak modrzewie japońskie czy tulipanowce amerykańskie. W późniejszych czasach teren zmieniał swój charakter, dziś jest to niezwykle urokliwe miejsce z licznymi kasztanowcami, z których niektóre mają nawet ponad 100 lat. W 2010 roku został on wpisany do rejestru zabytków.

Kolejny malowniczy Park Leśniczówka powstał z połączenia naturalnego zadrzewienia oraz ogródków działkowych. Jego powierzchnia wynosi ponad osiem hektarów i jest objęta ochroną konserwatorską. Na drzewostan parku składają się białodrzewy, cisy, dęby, wiązy, derenie klony, a nawet leszczyna turecka. Przez Leśniczówkę przepływa urokliwy Potok Północny. Park Planty powstał w połowie XX wieku i zajmuje ponad pięć hektarów powierzchni w płytkiej dolinie rzecznej. Na terenie tym dominują drzewa liściaste, w szczególności topole kanadyjskie, topole białe oraz klony. Wśród krzewów najliczniej występują jaśminowce i bez czarny. Oprócz czterech opisanych parków, w Radomiu znajdują się także liczne mniejsze tereny zielone, będące miejscem spacerów i odpoczynku.

Muzeum Wsi Radomskiej

Oprócz zdumiewających parków miejskich w Radomiu znajduje się Muzeum Wsi Radomskiej. Radomski skansen obejmuje kilkadziesiąt hektarów terenu, na którym znajduje się sześćdziesiąt budynków ilustrujących dawne życie na wsi. Muzeum posiada duże i różnorodne zbiory oraz bogaty program imprez. Turyści odwiedzający muzeum maja szansę na dokładne obejrzenie wiejskich zagród i rzadkich zabudowań gospodarczych, takich jak olejarnia czy suszarnia tytoniu. Skansen funkcjonuje w rytmie roku obrzędowego. Największymi świętami są: Niedziela Palmowa, Święto Chleba, Powitanie Wiosny czy Święto Kartofla. Uroczystościom tym bardzo często towarzyszą warsztaty edukacyjne.

Tereny zielone są miejscem często odwiedzanym przez mieszkańców i turystów, zwłaszcza, kiedy zachęca do tego pogoda w Radomiu. Czas spędzony na świeżym powietrzu w bliskim kontakcie z przyrodą działa bardzo kojąco i odprężająco na zdrowie i psychikę człowieka.

Tagi :


Wstaw komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.